Skip to main content

“Oferta” për tatimin mbi dividentin, Ahmetaj: Fitimi i pashpërndarë ndër vite, taksim 8%

Të Tjera