Skip to main content

Përmbledhje/Kur do të jepet “Paga e Luftës”? Cilat fatura duhen paguar e cilat janë shtyrë? Çfarë do të ndodhë në rrugë? 13 pikat që diskutoi qeveria

Të Tjera