Skip to main content

Roaming-u, transparencë me detyrim – AKEP: Konsumatorëve t’u dërgohet SMS kur përfundon 80% e paketës bashkë me me çmimet

Të Tjera