Skip to main content

Shoqata e Investitorëve të Huaj paraqet dhjetë kërkesa për partitë politike: “Të merren parasysh për të zhvilluar ekonominë në 4 vitet e ardhshme”

Të Tjera