Skip to main content

Shpenzimet për arsim, më pak se për alkool/duhan – Familjet shqiptare kanalizojnë vetëm 3.1% të shpenzimeve mujore për edukim

Të Tjera