Skip to main content

Si do të transferohet pronësia e banesave të rindërtuara! Ndryshimi: Kontrata, me deklaratë noteriale që heq dorë nga shtëpia e mëparshme

Të Tjera