Skip to main content

Të fundit në Europë për kurat inovative. Testet klinike për të sëmurët me kancer, vetëm 0.14 për 100 mijë banorë

Të Tjera