Skip to main content

Vendimi: OK tenderave të posaçëm pa konkurrim – Qeveria shmang kufizimet ligjore për blerjet që diktohen nga interesat thelbësorë të shtetit

Të Tjera