Skip to main content

12.7 mld lekë më shumë të ardhura – Treguesit fiskalë për 8-mujorin, deficiti  3.5 mld lekë

Të Tjera