Skip to main content

2020, shqiptarët “vrapuan” të sigurojnë pronat – Sigurimet nga katastrofat u rritën me 9.67%, pesëfishohen dëmshpërblimet nga kompanitë

Të Tjera