Skip to main content

DPT njoftim për formatin e re të faturës së thjeshtuar – Ja ndryshimet që janë bërë

Të Tjera