Skip to main content

Në pikëpyetje fiskalizimi/ KLSH: Projekti është i nxituar, nuk është bërë një analizë e detajuar mbi efektet

Të Tjera