Skip to main content

Në vitin 1927, kur në Shqipëri u tentua të ndalohet bixhozi! Frika e deputetëve shqiptarë për fenomenin amerikan të “prohibicionizmit”

Të Tjera