Skip to main content

Përjashtimi i inputeve bujqësore nga TVSH – Tatimet: Lehtësi për fermerët, ndihmon në reduktimin e kostove

Të Tjera