Skip to main content

Rekord padish kundër hipotekave – Zyra e Regjistrimit të Pasurive në Tiranë, 250 padi në 2017

Të Tjera