Skip to main content

S&P për sektorin bankar – “Rënie domethënëse e kredive me probleme, cilësia e aseteve ka ruajtur ritmin”

Të Tjera