Skip to main content

Të ardhurat “kapërcejnë” planifikimin – T1, realizohen në masën 101%, shpenzimet arrijnë deri në 96%

Të Tjera