Skip to main content

Autoriteti Rrugor- Si do të riorganizohen Drejtoria Qendrore e 3 drejtoritë e rajoneve Tiranë, Gjirokastër e Shkodër! Ndarja e punonjësve (TABELA)

Të Tjera