Skip to main content

Bizneset, procedurat për regjistrimin ose ndryshimin e të dhënave në QKB. Dokumentet dhe afatet për marrjen e shërbimit

Të Tjera