Skip to main content

Biznesi “shtrëngoi rripin”, Qeveria “zgjidhi qesen” – 2020, hendeku kursime-investime në 1.7% të PBB për privatin, -11.7% për shtetin

Të Tjera