Skip to main content

Cilat kategori biznesesh lehtësohen nga tatim-fitimi? / 30-90%, zbritje shpenzimesh. Si trajtohen të vetëpunësuarit me më pak se 3 klientë

Të Tjera