Skip to main content

Drafti për tatimin e të ardhurave nxit evazionin – Preçi: Zbritja e shpenzimeve “minon” fiskalizimin!

Të Tjera