Skip to main content

Guvernatori Sejko: Gara e vendeve të rajonit për të thithur investitorë, jo produktive – Të mbështetemi në tregjet e kapitalit për rritjen ekonomike

Të Tjera