Skip to main content

Masa të reja për ashensorët e pallateve – Sahitaj, ndërtuesve: S’ka leje shfrytëzimi pa i instaluar, asnjë pajisje pa markimin CE 

Të Tjera