Skip to main content

“Ngecin” matësit inteligjentë të energjisë – Rrisin cilësinë e shërbimit dhe reduktojnë lexuesit, në total janë instaluar vetëm 5760 pajisje

Të Tjera