Skip to main content

Si do të riorganizohen noterët në Shqipëri! Dhoma do të ketë 6 degë vendore. Në total, 189 liçenca për noterë dhe 40 për zv.noterë

Të Tjera