Skip to main content

Të punësuarit mbi 80 mijë lekë/muaj detyrim për deklarim – Ulet pragu i plotësimit të DIVA-s në tatime në 1.2 milionë lekë/vit

Të Tjera