Skip to main content

2020, vit i vështirë për siguruesit e pronave – Raporti për rajonin: Kompanitë nuk u përballën me humbje të rënda, u rrit ndërgjegjësimi

Të Tjera