Skip to main content

Hyn në fuqi fjalori i përbashkët i prokurimit – APP: Sistem unik klasifikimi për nomenklaturat e mallrave, shërbimeve dhe punëve

Të Tjera