Skip to main content

Israeli plotëson objektivin e deficitit buxhetor – 2.9% i PBB në 2018

Të Tjera