Skip to main content

Ku u printuan paratë e para të Shqipërisë në 1926? Kompania“Bradbury Wilkinson” dhe një problem me “5 lekëshin” e “Richter&Co”

Të Tjera