Skip to main content

Përshpejtohet procesi i vaksinimit në Gjermani – “Por objektivi për të arritur 25% të popullsisë është jo realist”

Të Tjera