Skip to main content

Qeveria tërhiqet nga bllokimi i llogarive! Ndryshon udhëzimi për llogaritë personale të administratorit e aksionarëve

Të Tjera