Skip to main content

Shërbimi i telefonisë për Kuvendin – 1.9 mln lekë për muajt e mbetur deri në fund të 2017

Të Tjera