Skip to main content

2020, rëndohet situata e gjyqësorit – KLGJ: Apeli administrativ ka likujduar vetëm 37% të dosjeve, stoku u rrit me 29%

Të Tjera