Skip to main content

2021, Smartphone-t më shumë internet, më pak telefoni – AKEP: 1.35 miliardë minuta thirrje dalëse, 140 milionë sms, 8.5% më pak se një vit më parë

Të Tjera