Skip to main content

“Barna të pa sigurta e pa cilësi” – KLSH: Import nga vende jo të sigurta, janë analizuar vetëm 12% të ilaçeve në treg

Të Tjera