Skip to main content

Dështon tenderi për rezervat ushqimore të shtetit – Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara anulon procedurën: Asnjë ofertë e përshtatshme

Të Tjera