Skip to main content

Impianti fotovoltaik në Vlorë, mbi 50 MW – Palët e interesuara kryejnë vizitën në terren. Ja si do vlerësohet oferta

Të Tjera