Skip to main content

Lehtësimet për sektorin minerar – Ulet garancia financiare për lejet e kërkim-zbulimit, lejohet dhe transferimi i lejeve

Të Tjera