Skip to main content

Pesha e Shqipërisë në rajon – Zë vetëm 14.4% të PBB, Ballkani zë vetëm 0.9% në Europë

Të Tjera