Skip to main content

Risia e ligjit të ri për strehimin: Ndërtuesit, për çdo 2 mijë metra ndërtim, 50 duhet t’i kalojnë në fondin publik

Të Tjera