Skip to main content

Testimi për drejtorët! Ministria e Shëndetësisë shpall konkursin për drejtuesit e FSDKSH-së. Kriteret, dokumentet dhe procedurat e vlerësimit   

Të Tjera