Skip to main content

Kërkesat për azil në Gjermani, raporti shpjegon trendet që nga viti 2010 / Shumica kthehen edhe pas deportimit

Të Tjera