Skip to main content

Ndikimi i pandemisë tek fluturimet, Raporti: “Mbi 20 vite të rritjes së pasagjerëve janë fshirë në vitin 2020”

Të Tjera