Skip to main content

Ryanair: “Distancimi shoqëror nëpër aeroplanë është ‘propozim idiot’ – Nuk fluturojmë nëse s’na paguan qeveria”

Të Tjera