Skip to main content

Coeure “tradhëton” Draghin: “Kujdesi i tepruar në normalizim përbën rrezik të madh”

Të Tjera