Skip to main content

Ish të dënuarit politikë, procedura e përfitimit për kategorinë parësore. Kërkesa që duhet plotësuar dhe afati i dorëzimit në MD

Të Tjera