Skip to main content

Krijohet kadastra e pyjeve e kullotave – Baza referencë do jetë viti 1985, në regjistër pronësia, sipërfaqja e lloji i bimëve

Të Tjera