Skip to main content

Ndryshojnë rregullat për kompanitë private të ruajtjes dhe sigurisë – Ja kriteret për marrjen e licencave për subjektet

Të Tjera